Trà xanh giúp bảo vệ răng ra sao

Răng nhạy cảm có thể làm cho kem ít ngọt hơn. Tuy nhiên, có thể có một số trợ giúp để làm giảm đau răng: Một vật liệu mới phát triển với chiết xuất trà xanh có thể chống lại sự nhạy cảm răng, một nghiên cứu trong Tài liệu Ứng dụng và Giao diện […]